Jesteśmy stroną referencyjną dla rynku biletów wtórnych. Ceny biletów mogą być wyższe lub niższe od wartości nominalnej.

Home » BILETY GWARANCYJNE BILETY MADRID FOOTBALL

BILETY OBOK SIEBIE GWARANTOWANE


Co najmniej dwa miejsca obok siebie

- Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców drużyny gospodarzy, nie ma możliwości zakupu biletów wraz z kibicami drużyny gości.

- Zawsze staramy się oferować bilety parami, tak jak opisujemy w planie.

- W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku dużych meczów, może się to okazać niemożliwe wskutek dużego popytu na bilety i małej ich ilości. Jednakże zawsze staramy się zapewnić, aby miejsca były jak najbliżej siebie w ramach puli Klubu.

- W przypadku niemożności spełnienia tej sytuacji klient będzie uprawniony do zwrotu 3% zapłaconej kwoty.