Vi er referansesiden for det sekundære billettmarkedet. Prisene på billettene kan være høyere eller lavere enn pålydende.

Home » GARANTIBILLETTER MADRID FOTBALLETTER

GARANTI PARREDE BILLETTER


Garantert par som et minimum

- Alle billetter er de som er tilgjengelige for lokale fans, du vil aldri bli gitt billetter sammen med supportere fra besøkslaget.

- Vi vil alltid forsøke å sikre at billettene er i par som vi beskriver i planen.

- I svært eksepsjonelle tilfeller, spesielt for store grupper, kan dette måtte endres på grunn av høy etterspørsel og begrenset tilgang. Vi vil imidlertid alltid forsøke å sikre at de så tett sammen som mulig, avhengig av ledig setekapasitet hos klubben.

- I tilfelle denne situasjonen ikke kan oppfylles, har kunden krav på tilbakebetaling på 3% av beløpet som er betalt.