Sme referenčná webová stránka pre sekundárny trh s lístkami. Ceny vstupeniek môžu byť vyššie alebo menšie ako nominálna hodnota.

Home » GARANTOVNE VSTUPENKY MADRID FOTBAL TICKETS

ZÁRUKA PÁROVÝCH LÍSTKOV


Garancia párov je minimum

- Všetky lístky sú dostupné vašim lokálnym fanúšikom; nikdy nedostanete lístky s priaznivcami tímu návštevníkov.

- Vždy sa pokúsime zabezpečiť, aby boli lístky v pároch, ako to uvádzame v pláne.

- Vo veľmi výnimočných prípadoch, najmä pokiaľ ide o veľké skupiny sa táto situácia môže zmeniť z dôvodu vysokého dopytu a obmedzenej ponuky. Vždy sa však budeme snažiť zaistiť, aby boli čo najbližšie pri sebe, v závislosti od dostupnej kapacity sedadiel v Klube.

- V prípade, že túto situáciu nie je možné splniť, klient má nárok na vrátenie 3% z zaplatenej sumy.