Vi är referenswebbplatsen för den sekundära biljettmarknaden. Priserna på biljetterna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Home » GARANTISKAJONER MADRID FOTBALLBILLJONER

GARANTERADE PARBILJETTER


Garanterade minimipar
- Alla biljetter erbjuds till lokala fans, du kommer aldrig att erbjudas en biljett med besökarnas fans.
- Vi försöker alltid se till att våra biljetter är parade, vilket vi visar på diagrammet.
- Endast i undantagsfall, särskilt vid viktiga matchningar, kan denna plats störas på grund av ökad efterfrågan och ett litet antal platser som erbjuds. Vi kommer dock säkert att försöka ge biljetter så nära som möjligt, beroende på tillgängliga lediga platser i klubben.

- Om denna situation inte kan uppfyllas, har kunden rätt till återbetalning av 3% av det betalade beloppet.