Vi er referencewebstedet for det sekundære billetmarked. Priserne på billetterne kan være højere eller lavere end den nominelle værdi.

Home » GARANTIBILLETTER MADRID FOTBALLETTER

GARANTEREDE BILLETTER I PAR


Garanterede par som minimum

- Alle billetter er tilgængelige for lokale fans Du får aldrig billetter med tilhængere fra besøgende holdet.

- Vi forsøger altid at sikre, at billetterne er parvis som beskrives i planen.

- I meget sjældne tilfælde, især for større grupper, kan denne situation ændres som følge af stor efterspørgsel og begrænset udbud. Men vi forsøger altid at sikre, at de er så tæt på hinanden som muligt, afhængigt af den tilgængelige sædekapacitet i klubben.

- Hvis denne situation ikke kan opfyldes, har kunden ret til tilbagebetaling af 3% af det betalte beløb.