A másodlagos jegypiac referencia honlapja vagyunk. A jegyek ára lehet a névleges értéknél magasabb vagy alacsonyabb.

Home » PRIVACIOS POLITIKA MADRID FOOTBALL TICKETS

Adatvédelem


A felhasználók által e honlapon keresztül megadott személyes adatok mennek a Football and Music Events Services SL tulajdonában lévö fájlba (továbbáwww.madrid-football-tickets.com) regisztrált az Adatvédelmi Nyilvántartásban (Adatvédelmi Ügynökség), amelynek egyedülli célja a felhasználókat tajékoztatni az egyedi tevékenységekröl amelyeket www.madrid-football-tickets.com portálon keresztül szervezünk.

A Személyes Adatvédelmi 15/1999 számü Törvénnyel összhangban, bármelyik felnasználó gyakorolhatja jogait az ellenzékre, hozzáférésre, helyesbítésre és törlésre a megadott adatokról, ezt írásban kell közölni a következö címre:

Szintén gyakorolhatja ezeket a jogokat ha egy e-mailt küld a következö címre: info@barcelona-football-tickets.com.

A www.madrid-football-tickets.com portált felhasználó amikor megadja személyes adatait mind a megrendelési kérdöívvel vagy e-mailen keresztül és fogadja el a rendelést, kifejezetten felhatalmazza a www.madrid-football-tickets.com portált beépíteni és feldolgozni a tulajdonában lévö fájlba a megadott személyes adatokat a szerzódéses viszony kezelésére, adminisztrációjára és ellenörzésére, ezek szolgálatok tanulmányára és javítására, és információt küld termékekröl és szolgálatokról, ajánlatokról és elönyökröl amelyeket www.madrid-football-tickets.com kïnál felhasználói részére.


www.madrid-football-tickets.com elfogadta a törvényben elöírt személyes adatvédelmi biztonsági szinteket, és betelepített az összes technikai eszközöket és intézkedéseket ami rendelkezésére áll megakadályozni az adatok elvesztését, velük visszélést, jogosulatlan hozzáférést és a lopását. Mindazonáltal, a felhasználónak tisztában kell lennie, hogy az internetes környezet biztonsága nem bevehetetlen.


www.madrid-football-tickets.com mint általában nem fog kommunikálni a felhasználók által szolgáltatott adatok bármely más cégnek vagy szervezetnek. Azonban abban az esetben, ha az adatok közlése szükséges volna www.madrid-football-tickets.com adott szolgáltatására vagy bármely más portal szolgálatára, elözetesen tájékoztatjuk a felhasználót, hogy így tudja kifejezni tiltakozását. Mindenesetre nem kötelezzük a felhasználót hozzájárulni a továbbításhoz vagy adatközléshez.


www.madrid-football-tickets.com fenntartja a jogát a jelenlegi politikáját modósítani, erre elözoleg tájékoztatja a felhasználókat a változásokról amelyek elöfordulnak.

Az adatokat tartalmazó fájl az Adatvédelmi Ügynökségnek az Adatvédelmi Általános Nyilvántartásán van regisztrálva a nyilvántartási számmal:12133242014