Olemme toissijaisten lippumarkkinoiden referenssisivu. Lipun hinnat voivat olla nimellisarvoa korkeampia tai pienempiä.

Home » YKSITYISYYPPI MADRID FOOTBALL TICKETS

YKSITYISYYDEN PERIAATE


REKISTERISELOSTE.

Henkilötietosuojalain 15/1999 joulukuun 13. (LOPD) ja siihen tukeutuvien lakien mukaisesti, verkkosivuston hallinnoija FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L. tiedotta henkilötietosuojalain 5 § ja 6 § säännösten nojalla kaikille verkkosivuston www.madrid-football-tickets.com käyttäjille, että ilmoitetut tai ilmoitettavat henkilötiedot tallennetaan FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES, S.L.:n tietokantaan, joka on merkitty Espanjan Tietosuojaviranomaisen rekisteriin.

Käyttäjän suostumus

Ilmoittamalla henkilötietojaan tilauskaavakkeen tai sähköpostin kautta ja hyväksymällä näiden lähettäminen, käyttäjä antaa täyden ja yksiselitteisen suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn alla kuvattua tarkoitusta varten.

Rekisterin tarkoitus

Portaalin kautta ilmoitettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Tietojen oikeellisuus

Kaikki verkkosivuston kautta pyydetyt tiedot ovat pakollisia, sillä ne ovat edellytys parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle.

Jos käyttäjä ei ilmoita kaikkea tarvittavaa tietoa, palvelun tarjoaja ei käy takuuseen pyydetyn palvelun tarjoamisesta.

Käyttäjä on yksin vastuussa hänen verkkosivuston kautta toimittamien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Sinun henkilötietojasi ei luovuteta kolmannen osapuolen yrityksille paitsi jos tällainen tiedonsiirto on edellytys pyytämiesi toimenpiteiden suorittamiseksi. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen tiedonsiirrosta pyydetään käyttäjän etukäteistä ja yksiselitteistä suostumusta tietojen luovutuksen kohteesta riippumatta.

ARCO -oikeudet

Palvelun tarjoaja antaa vakuutuksensa käyttäjälle siitä, että käyttäjällä on voimassaolevan lainsäädännön mukaiset oikeudet tiedonsaantiin, muutosoikeuteen, poistamiseen ja vastalauseeseen tietojen tallennuksesta. Näin ollen, käyttäjä voi tietosuojalain mukaisesti tehdä tarkkaan kuvatun toimenpidepyynnön henkilöllisyystodistuksen kopion kera sähköpostitse osoitteeseen:info@madrid-football-tickets.com tai postitse osoitteeseenC/ La Vila, número 69, 17310 Lloret de Mar (Girona).

Tietoturva

Palvelun tarjoaja noudattaen kuninkaallista asetusta 1720/2007 joulukuun 21. ja lakia 15/1999, julistaa täten, että kaikkia soveltuvia teknisiä ja organisaationallisia keinoja käytetään käyttäjän henkilötietosuojan loukkaamattomuuden takaamiseksi välttääkseen tietojen menetystä, muuttamista tai kolmansien osapuolten pääsyn saamista niihin.

Alaikäiset

Alle 14-vuotiaat lapset eivät missään tapauksessa saa ilmoittaa verkkosivuston kautta mitään tietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta ja valvontaa.

Jos palvelun tarjoajan tietoon saapuu tieto tällaisesta kiellon rikkomisesta, palvelun tarjoaja poistaa kaikki kyseiseen käyttäjään liittyvät tiedot tietokannasta.

Tiedot sisältävä tietokanta on merkitty Tietosuojaviranomaisen yleiseen tietosuojarekisteriin: R.G.F.A.P.D. rekisterinumero: B17820002069094254