Vi är referenswebbplatsen för den sekundära biljettmarknaden. Priserna på biljetterna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Home » PRIVATPOLITIK MADRID FOOTBALL TICKETS

INTEGRITETSPOLICY


INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med lag nr. 15/1999 från 13 december om skydd av personuppgifter (LOPD) och dess regelverk, informerar hemsidans ägare, FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.Li enlighet med reglerna i artikel5 och 6 i lagen om skydd av personuppgifter alla användare av hemsidanwww.madrid-football-tickets.comsom uppger eller kommer att uppge sina personuppgifter att dessa personuppgifter kommer ingå i ett arkiv som ägs av FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L och som är registrerat hos den spanska dataskyddsmyndigheten.

Användarens godkännande

Genom att uppge sina personuppgifter genom beställningsformuläret och acceptera leveransen, godkänner användaren uttryckligen, frivilligt och otvetydigt att deras personuppgifter i de syften som beskrivs nedan.

Syfte

Uppgifterna som uppges genom portalen kommer användas i följande syften:

Datakvalitet

Alla uppgifter som begärs av hemsidan är obligatoriska då de är nödvändiga för att kunna erbjuda kunden optimal service.Om användaren inte uppger alla uppgifter kan inte leverantören garantera att alla begärda tjänster kan utföras.

Användaren är enskilt ansvarig för korrektheten och aktualiteten i de uppgifter som lämnas i de olika formulären på hemsidan.

Överföring av uppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer inte föras vidare till tredje part, utom när sådan överföring är nödvändig för att möta dina krav.

I sådana fall att persondata måste överföras kommer föregående, uttryckligt, informerat och otvetydigt samtycke av innehavaren kommer att efterfrågas.

Utövande av ARCO-rättigheter

Leverantören försäkrar användaren i alla fall om rätten till tillgång, rättning, annullering och opposition i enlighet med gällande lagstiftning. Därför, i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter, kan du utöva dina rättigheter genom att skicka en särskild begäran tillsammans med en kopia av legitimation via e-post till:info@madrid-football-tickets.com, eller via vanligt post till C/ La Vila, número 69, 17310 Lloret de Mar (Girona).

Säkerhet

I enlighet med den Kungliga förordningen nr. 1720/2007 från 21 december vilken godkänner regelverket i lag nr. 15/1999, uppger leverantören att alla tekniska och organisatoriska mått och steg har tagits för att säkra integriteten hos alla personuppgifter och för att undvika förlust, förändring och eller otillåten tillgång från tredje part.

Minderåriga

Barn under 14 år är uttryckligen förbjudna att uppge någon som helst information genom denna hemsidan utan målsmans tillstånd och överinseende.

Om leverantören får kunskap om brott mot denna regel kommer alla uppgifter kopplade till den användaren raderas.

Arkivet med uppgifterna har registrerar till huvudregistret för personuppgiftsskydd vid dataskyddsmyndigheten och har registreringsnummer R.G.F.A.P.D. REGISTRINGS NUMMER: B17820002069094254