Vi er referencewebstedet for det sekundære billetmarked. Priserne på billetterne kan være højere eller lavere end den nominelle værdi.

Home » VILKAR OG BETINGELSER MADRID FOOTBALL TICKETS

Vilkår og betingelser


LOVPLIGTIG MEDDELELSE, GENERELLE BETINGELSER

Nærværende generelle betingelser er gyldige, og bestemmelserne heri vil til enhver tid være gyldige.

En kunde er den, der køber et produkt, der sælges via hjemmesiden, uanset om denne er modtager er ydelsen.

Den kunde, der køber via hjemmesiden, skal have den fornødne retsevne til at kunne indgå aftaler. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES, S.L. (i det følgende Football and Music), der har spansk momsregistreringsnummer (CIF) B17820002, og som har sit skattemæssige domicil på C/ La Vila 69 , 17310 LLoret de Mar, og som er indskrevet i Selskabsregisteret i Gerona i Bog 9, Bind 2190, Ark 121, Side GI36741, Indførsel 1.

Den, der navigerer på hjemmesiden, betragtes som bruger, hvilket er ensbetydende med fuldstændig og uforbeholden accept af denne lovpligtige meddelelse. På hjemmesiden www.madrid-football-tickets.com har brugerne adgang til bestemte oplysninger om sports- og musikarrangementer, ligesom brugerne har mulighed for at købe turistpakker, der inkluderer billetter til de nævnte arrangementer. Brugeren accepterer, at når han/hun benytter sig af disse services, er det udelukkende for eget ansvar.

Football and Music forbeholder sig retten til ensidigt at ændre denne lovpligtige meddelelse. Sådanne ændringer er gyldige fra det øjeblik, de offentliggøres på hjemmesiden.

ADGANGS- OG BRUGERBETINGELSER

Den, der navigerer på hjemmesiden, betragtes som bruger, hvilket er ensbetydende med fuldstændig og uforbeholden accept af denne lovpligtige meddelelse. På hjemmesiden www.madrid-football-tickets.com har brugerne adgang til bestemte oplysninger om sports- og musikarrangementer, ligesom brugerne har mulighed for at købe turistpakker til denne type arrangementer. Brugeren accepterer, at når han/hun benytter sig af disse services, er det udelukkende for eget ansvar.

Hvordan kan brugeren benytte hjemmesiden? Brugeren forpligter sig til at benytte indholdet på fornuftig, korrekt og lovlig vis samt i overensstemmelse med loven og denne lovpligtige meddelelse. I særdeleshed forpligter brugeren sig til ikke at anvende indholdet til formål, der er i strid med loven, til ikke at reproducere eller kopiere, til ikke at distribuere, til ikke at give adgang til offentligheden, til ikke at transformere og til ikke at ændre noget indhold på hjemmesiden eller nogen platform, hvad enten denne måtte være fysisk eller logisk, medmindre han/hun har udtrykkelig tilladelse hertil.Brugeren forpligter sig ligeledes til ikke at bruge hjemmesidens design eller koder til formål, der er i strid med loven, offentlig orden eller er umoralsk.

Links: Football and Music er ikke ansvarlig for sider, der tilhører andre, og som der er adgang til fra hjemmesiden via links, eller for ethvert andet indhold fra tredjemand.

Hvis en bruger benytter links eller besøger andres hjemmesider, er det af egen vilje og for egen risiko, Football and Music anbefaler ikke og kan ikke garantere for oplysninger, der stammer fra andres hjemmesider. Dette betyder dog ikke, at Football and Music ikke vil gøre sit bedste for at undgå sådanne episoder, og at Football and Music vil slette og deaktivere alle links til eller, som indeholder ulovlig information, eller som kan forvolde skade på tredjemands goder og rettigheder så hurtigt som muligt efter at have fået kendskab til sådanne links.

Gældende lovgivning samt værneting: Nærværende generelle betingelser er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov 34/2002 om serviceydelser i informationssamfundet samt e-handel, lov 7/1998 om generelle kontraktsvilkår, kongeligt dekret 1906/1999, der regulerer køb over telefonen eller internettet med generelle betingelser, der uddyber paragraf 5.3 i lov 7/1998, lov 26/1984 om forbrugerbeskyttelse, lov 7/1996 om regulering af detailhandel samt andre lovmæssige bestemmelser, der måtte finde anvendelse.

Accept af lovpligtig meddelelse: Nærværende betingelser regulerer og finder anvendelse på alle køb foretaget via hjemmesiden www.madrid-football-tickets.com. Når du foretager en reservation, erkender du at have læst og accepteret nærværende handelsvilkår.

Personlig adgangskode: Brugeren kan oprette en personlig adgangskode, der giver ham/hende adgang til områder med begrænset adgang. Brugeren er ansvarlig for alle de handlinger, der foretages med den valgte kode. Koden er hemmelig.

Immateriel ejendom: Denne hjemmeside tilhører Football and Music Events Services S.L.. Indhold leveret af Football and Music er beskyttet af immaterielle rettigheder og tilhører udelukkende Music and Football eller de fysiske eller juridiske personer, der har leveret indholdet.

De immaterielle rettigheder samt rettigheder til udnyttelse samt reproduktion af denne hjemmeside, inklusive undersider, skærmbilleder, oplysninger, layout og design samt links til andre hjemmesider til datterselskaber eller andre selskaber under Football and Music, tilhører udelukkende Football and Music med mindre andet udtrykkeligt er nævnt. Alle navne, design og/eller logoer samt alle produkter og serviceydelser, der tilbydes og nævnes på denne hjemmeside, er varemærker, der tilhører Football and Music via dennes datterselskaber og/eller selskaber under Football and Music eller tredjemand. Enhver benyttelse af disse af personer, der ikke er deres retmæssige indehavere, eller som ikke har udtrykkelig tilladelse fra den retmæssige indehaver, vil blive anmeldt og retsforfulgt gennem alle retslige instanser i Spanien og/eller EU. Det er ikke tilladt at reproducere, transmittere, ændre eller slette oplysninger, indhold eller advarsler fra denne hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Football and Music.

Football and Music forbeholder sig ret til at ændre, slette, annullere eller begrænse indholdet på hjemmesiden, links eller oplysninger indhentet via disse uden forudgående meddelelse. Football and Music påtager sig intet ansvar for forhold, der måtte opstå som følge af brugerens ukorrekte brug af hjemmesiden, hvad enten det drejer sig om oplysninger eller serviceydelser fra hjemmesiden.

Hjemmesidens links angiver ikke noget forhold mellem Football and Music og indehaverne af de nævnte sider på internettet, hvorfor Football and Music ikke er ansvarlig for det indhold og serviceydelser, som disse sider måtte tilbyde. Football and Music vil til enhver tid respektere alle rettigheder, specielt immaterielle rettigheder for de lovlige internetsider, der er links til fra Football and Musics hjemmeside.

Football and Music forbeholder sig ret til at tage de nødvendige retslige skridt i tilfælde af forvekslinger, bedrag, bagvaskelse, sammenligning, imitation, udnyttelse af andres ry, der skadelige for Football and Music eller andre handlinger, der kan krænke deres retmæssige rettigheder.

Genstand for købet: Genstanden for handlen mellem brugerne og indehaveren af hjemmesiden er køb af billetpakker til sports-, musik- og kulturarrangementer, der afholdes enten i Spanien eller i andre lande. Den pris, som kunden betaler, inkluderer udlevering af billetpakken i Spanien og i udlandet.

Arrangementernes tidspunkter, ændring af dato samt returneringer: Der kan forekomme ændringer i både tidspunkt og dato for alle sports- og musikarrangementer, der tilbydes på hjemmesiden www.madrid-football-tickets.com, der skyldes forhold, som Football and Music ikke har nogen indflydelse på. Det er arrangørerne bag arrangementerne, der er de ansvarlige for ændringer af både dato og tidspunkt. Derfor har de kunder, der har købt en billetpakke, ikke af denne årsag ret til at returnere billetterne, og de kan ikke kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt af Football and Music. Arrangørerne er ansvarlige for behandling af eventuelle klager, der måtte opstå på grund af ændringer i dato og tidspunkt for de tilbudte arrangementer.

Hvis der er ændringer i dato eller tidspunkt for et arrangement, sender Football and Music en meddelelse ud til brugerne på e-mail, og ændringer i de forskellige arrangementer, der tilbydes, vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Hvis arrangementet helt aflyses på grund af force majeure, meteorologiske forhold, strejke..., tilbagebetaler Football and Music det fulde beløb, medmindre der fastsættes en ny dato for arrangementet, da billetten er gyldig til den nye dato.

Refundering af rejseudgifter samt hoteller afhænger af det gebyr, som rejsebureauer samt hoteller tager for at annullere reservationerne.

Prispolitik: Prisen på de pakker, der sælges på hjemmesiden, er inklusiv moms. Billetternes pålydende værdi er forskellig på grund af de services, som Football and Music yder og stiller til rådighed. En af hovedårsagerne til forskellen i billetprisen er, at vi ikke kun sælger billetter, på hjemmesiden sælger vi pakkeløsninger, således at brugeren ikke kun køber billetten men også andre produkter eller services.

Hvordan bliver billetterne leveret? Billetter købt på hjemmesiden bliver leveret til de brugere, der har købt dem, på følgende måde:

Billetterne bliver leveret indtil én dag før, det pågældende arrangement finder sted. Brugeren skal derfor oplyse en leveringsadresse til Football and Music. Kunden angiver leveringsadressen, når billetterne købes (leveringsadressen skal være i den by, hvor arrangementet afholdes). Football and Music påtager sig ikke ansvaret for fejl i adressen, eller hvis der ikke er nogen på adressen, når billetterne leveres.Kunden kan til enhver tid kontakte Football and Music for at få oplyst ordrestatus. Hvis køberen ikke angiver en leveringsadresse senest 4 dage inden, at arrangementet afholdes, annullerer Football and Music købet med de omkostninger, der måtte løbe på.

FOOTBALL AND MUSICs ansvar i forbindelse med levering:

Football and Music fungerer kun som agent for kunden og påtager sig intet ansvar for aftaler indgået med tredjemand.

Football and Music er ikke ansvarlig for fejl i leveringen, der er forårsaget af dem, der er hyret til at levere billetterne.Football and Music er heller ikke ansvarlig for tab eller tyveri af billetter, efter de er overdraget til levering af postvæsnet eller anden forsendelsesvirksomhed, der måtte være hyret til at levere de nævnte varer.

Football and Music er heller ikke ansvarlig, hvis de købte billetter eller pakker bliver leveret på destinationen efter, at arrangementet er afholdt, og dette skyldes en fejl eller forsømmelse af personalet, der er hyret til at levere dem. Hvis fejlen kan tilskrives Football and Music, vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Køb af to billetter til samme arrangement af samme kunde: Football and Music kan ikke garantere, at to billetter købt af samme kunde til samme arrangement, er placeret ved siden af hinanden, da det afhænger af ledige pladser. Vi bestræber os naturligvis på, at pladserne er placeret så tæt på hinanden som muligt.

Gældende lovgivning: Nærværende generelle betingelser er underlagt spansk lovgivning, og tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning, håndhævelse og opfyldelse af disse skal underkastes domstolene i Spanien.

Hvor kan jeg afhente billetterne? Afhængigt af hvilket arrangement, der er købt billetter til, kan køberen afhente eller modtage billetterne på én af følgende måder:

Hvor bliver billetpakker afleveret?

Ved køb af billetter skal køberen give Football and Music besked om, hvor billetterne skal afleveres, det kan enten være på en privatadresse (på hjemmesiden skal køberen give Football and Music lov til at levere til en hvilken som helst person på adressen) eller på et hotel, hvor Football and Music vil bede hotelpersonalet om at kvittere for leveringen af billetterne.

BETALINGSFORMER

Betaling for denne service foregår online med kreditkort, kun Visa eller MasterCard, via PAYPAL eller via bankoverførsel. Når brugeren vælger betaling med kreditkort, behandles betalingen direkte af banken eller et lignende firma, således at vi ikke har adgang til dine kortoplysninger. Vi garanterer fuld fortrolighed, og dine oplysninger vil ikke blive brugt til andet formål end at gennemføre købet. Oplysningerne krypteres automatisk med kodesystemet Secure Server Layer (SSL) med 128 bit. Krypteringsteknologien SSL (Secure Socket Layer) sikrer, at alle personoplysninger i forbindelse med transaktionen som navn, adresse eller kreditkortnummer overføres sikkert. Ved kryptering kodes oplysningerne, således at kun de involverede parter i en transaktion kan læse dem. Med krypteringen vil en udenforstående person, der måtte opsnappe overførslen, ikke kunne læse indholdet.

Annulleringer, tilbagebetaling og fortrydelsesret.

Brugeren har ret til at fortryde sit køb i henhold til bestemmelserne i paragraf 44 i den spanske lov 7/1996 af 15. januar om regulering af detailhandel, der er ændret ved spansk lov 47/2002 af 19. december.

Football and Music kan ensidigt returnere beløbet for alle reservationer på grund af følgende:

Forpligtelser: Brugeren forpligter sig til ikke at begå bedrageri. Bemærk, at enhver mistanke om bedrageri vil blive viderebragt til myndighederne.

Indehaveren af hjemmesiden forpligter sig til gengæld til, at hjemmesiden fungerer, som den skal. Indehaveren er dog ikke ansvarlig for eventuelle tekniske problemer eller force majeure-situationer, der måtte opstå, og som kan forhindre adgang til siden. Man vil dog til enhver tid forsøge at løse sådanne problemer.