A másodlagos jegypiac referencia honlapja vagyunk. A jegyek ára lehet a névleges értéknél magasabb vagy alacsonyabb.

Home » FELTETELEK MADRID FOOTBALL TICKETS

Felhasználási feltételek


JOGI KÖZLEMÉNY

FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L) egy Független Korlátolt Felelöségü Társaság , székhelye LLoret de Mar, calle de la Vila 69 , . 17310 LLoret de Mar ( Gerona ), C.I.F. B-55183271, és regisztrált a Gerona Cégbírósági Nyilvántartásban, Könyv 0, Kötet 2945 , folio 137, lap nº GI-55310, 1º felirat.

FELHASZNÁLÁSI ÉS ACCES FELTÉTELEK: A navigació a honlapon felhasználói státuszt feltételez és ezzel a teljes és fenntartás nélküli a jelen jogi közlemény elfogadását. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L www.madrid-football-tickets.com honlapján keresztül megengedi a felhasználóknak hozzájutni bizonyos információhoz sport és zenei rendezvényekröl, valamint megkönnyíti termék csomagok vásárlását, amelyek egyebek között belépö jegyeket tartalmaznak ilyen fajta rendezvényekre. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L fenntartja magának a jogát egyoldalúan módosítani bármikor és elözetes értesítés nélkül a prezentaciót, konfiguraciót vagy e honlap tartalmát, vagy jelenlegi jogi közleményt. A felhasználó önkéntesen elfogadja hogy ennek használata mindenesetben az egyetlen és kizárólagos felelösége alatt zajlik.

1.- A honlap használatával a felhasználó által: A felhasználó vállalja hogy a tartalmát szorgalmas, pontos és törvényes módon használja, a joggal és e jogi közleménnyel összhangban. Különösen elfogadja hogy nem használja a tartalmátbármilyen célra, amely jogszabályba ütközne vagy a közerkölcs vagy a közrend ellen menne; nem reprodukálja vagy másolja, nem terjeszti, nem alakítja át vagy módosítja a honlap tartalmát, nem engedi a nyilvános hozzáférést, kivéve ha van kifejezett engedélye bármilyen adathordozóban, akár fizikai, akár logikai FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L részéröl vagy kifejezett engedélye van, abban az esetben, a tartalom jogos tulajdonától.

Ugyanúgy a felhasználó elkötelezi magát arra, hogy nem használja a honlap tervezését , sem a forrás kódját olyan célra amely jog ellen, közerkölcs vagy közrend ellene menne.

A felhasználó garantálja a hitelességét minden adatnak amit közli www.madrid-football-tickets.comkeresztül és naprakészen tartja FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L-nek megadott adatokat úgy hogy mindenkor a valós helyzetnek feleljen meg.

2.-Linkek: FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L madik részek által nyújtott tartalom után. A linkek bármilyen használata vagy külsö weboldalakhoz hozzáférés a felhasználó önkéntesen és kizárólagos saját kockazata alatt csinálja, és FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L nem javasolja, sem garantálja semmi féle informaciót amihez más úton jutott ami nem a saját honlapja. Ugyanúgy FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L nem vállal felelöséget semmi féle veszteségért, kártérítési igényért ami helytelen link vagy ebböl szerzett információ használata után keletkezne, beleértve egyéb hivatkozások vagy weboldalak, sem a szolgáltatások vagy a hozzáférés megszakításáért ,vagy a helytelen link használattal mind a bekapcsoláshoz ehhez a Webhez,FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L, mint más weboldalakhoz való kapcsolás a FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L

Mindez annak ellenére, hogy FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L megtesznek annak érdekében hogy megakadályozzák incidensek e tekintetben és szorgalmasan eljárjon vagy tiltsa el bármilyen linket, amely ajánlja bármilyen illegális információt vagy tevékenységet, vagy hatására kárósodik tulajdon vagy mások jogai, attól a pillanattól kezdve, hogy tudomására jutott.

3.-Jog és Joghatóság: A jelen Általános Feltételek összhangban készültek a 34/2002 törvényben rendelkezéseivel, az információs és az elektronikus kereskedelem szociális szolgáltatásairól, a 7/1998 törvénnyel Általános Szerzödési Feltételekröl, a 1906/1999 Törvényerejü Rendelettel amely a telefonos vagy elektrónikus szerzödéskötés szabályozza általános feltételekkel fejlesztve a 7/1998 Törvény 5.3 cikkét, a 26/1984 Általános Törvénnyel a Fogyasztók és Felhasználók Védelmeért, a 7/1996 Kiskereskedelem Rendi Törvénnyel, és milyen törvények alkalmazhatók.

4.-Jogi nyilatkozat elfogadása: A jelen feltételek szabályozzák és alkalmazhatóak minden szerzödeskötésre ami a www.madrid-football-tickets.com weboldalról végzödik. Barmilyen megrendelés végrehajtása feltételezi hogy ön elolvasta és elfogadta a jelen szerzódéskötési feltételeket.

5.-Személyes hozzáférési kód: A felhasználó létrehozhat egy személyes hozzáférési kódját, amely megkönnyíti belépését korlátozott területeken. A felhasználó felelös lesz minden olyan tevékenységröl ami a kiválasztott kóddal végzödik.

6.-Szellemi tulajdon: Ez a weboldal és egész tartalma FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L tulajdona. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L által szolgáltatott tartalmak szellemi és ipari tulajdonjoga alatt vannak és FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L vagy természetes vagy jogi személyek kizárólagos tulajdonában vannak. A felhasználó vagy kliens felelösége lesz bármelyik bitorlott tartalom csalárd felhasználása vagy reprodukálása.

7.-A szerzödés tárgya: A szerzödés tárgya a felhasználók és a honlap tulajdona között csomagjegyek megszerzése Spanyolországban vagy külföldön a sport-, zenei vagy kulturális rendezvényekre. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L és a kliens közti szerzödés akkor tekinthetö érvényesnek, amikor a kliens jóváhagyja a feltételeket, amire vissza kell küldenie a kérdöivet e-mail-en keresztül FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.LS részére, és ki legyen 100%-ban fizetve.

8.-A fizetést illetöen: A felhasználó elkötelezi magát a megszerzett termék egész összeg kifizetésére, ha már elfogadta a foglalást. A fizetendö összeg az ügyfél által a megszerzett eseményre az amelye a FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L oldalon jelenik meg akkor, amikor a felhasználó végzi a foglalást. Megértjuk hogy a felhasználó elfogadja a weboldalon jelölt árat amely akkor szerepel amikor küld az online ürlapot e-mailben. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L fenntartja a jogot hogy törölje vagy máshoz hozzárendelje a foglalást abban az esetben ha a felhasználó nem tartja be a határidöket, mindaddig, amíg értesíti a felhasználót e-mailen keresztül. A törlés okai lehetnek a következök:

1. A bank jelzése miatt

2. Gyanús a csalárd vásárlás.

3. Foglalás a kézbesítési idön kivü

9.-Események idöpontjai, dátum változtatások és visszatérítések dátum változtatások miatt: Awww.barcelona-football-tickets.comweboldalon kínált sport és zenei rendezvények FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L-töl kívül álló okok miatt változásokat szenvedhetnek az órákat és a napokat illetöen. A felelöség az említett változásokért maguk a szervezök, így ezek a változások, mind a dátum és az óra, nem lesznek oka a jegyek visszatérítésére a klienseknek, akik csomagjegyet szerezték, sem fog járni FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L által fizetett összeg visszatérítése. A Szervezö fog felelni a lehetséges követelésekre amelyek felmerülhetnek a kínált elöadások és rendezvények dátum és idö változtatásaival.

Abban az esetben ha as esemény véglegesen törlik kényszerhelyzet, idöjárás, sztrájk ... miatt, FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L visszatéríti a kliensnek a teljes összeget amit fizetett mindig amikor a rendezvény le gyen atütemezve, ebben az esetben a megvásárolt szolgáltatás teljes mértékben érvényes az új idöpontra.

Az összes többi visszatérítés, az utazási és szállódai költségekre vonatkozó, a szállódai és nagy kereskedelmi irodák lemondási díj függvényében fog járni.

10.-Árpolitika: A csomagok ára amit a honlapon kínáljuk tartalmazzák az AFÁ-t. Van különség esetenként a jegyek névértéke és az ügyfél által fizetett végsö ár között a kínált szolgáltatások miatt. Az egyik fö oka annak az említett különbség árnak az hogy nem csak egy jegyet adunk el, hanem plusz szolgálatokat és értékeket tartalmazó csomagjegyröl van szó. Vagy olyan csomagokról van szó, amelyek nagy hatással vannak a piacon, így az ára sokkal drágább.

11.-Lemondások, visszatérítési összegek és elállási jogok. A felhasználó jogosult elállni a vásárlástól összhangban a következö törvény rendelkezéseivel: Január 15-dik, 7/1996 Kiskereskedelmi Rend Törvény, 44. cikke, módosított December 19-dikén a 47/2002 törvénnyel.

Szállódák törlése esetén, Ticketing Services annak ellenére hogy megállapodásokat tartja ezekkel és nagykereskedökkel, nem tud beavatkozni ezekben a törlésekben mivel ök maguk szabályozzák. Mindenesetre, miután tanulmányozzák a törlés okát, Football and Music kezelni fogja a szállódákkal és a nagykereskedökkel a lehetséges visszatérítést, és abban az esetben ha lehetséges az alkalmazható törlés 25 és 100% között lesz.

12.-Szállítások: A honlapon keresztül szerzett csomagok kézbesítése azoknak a felhasználóknak lesz átadva akik a következöképpen vásároltak:

1.Futárral

2. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L személyzete által

A kézbesítés még az esemény ugyanaz napján történhet, és hogy a kézbesítést lehessen végezni a felhasználó kell hogy megadja FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L-nek egy szállítasi címet. Abban az esetben ha van valami hiba a cïmen vagy nincs senki kézbesítéskor, FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L nem vállal a felelöséget.. Mindenkor a kliens kapcsolatba léphet FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L honlappal hogy megtudja megrendelése állapotát. Abban az esetben ha a vásárló nem adja meg a szállítasi címet maximum 4 nappal az esemény után, FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L törölni fogja a vásárlást a megfelelö költségekkel.

13.-FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L felelösége szállításokban: FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L csak az ügyfél ügynökeként jár el, nem lesz semmi féle felelössége harmadik részekkel valö egyezségekben, nem vállal felelösséget olyan esetekben, amikor mások nem tartják be a kézbesítés, akikkel ez megállapodott. Sem vállal a felelösséget tételek elvesztésért vagy ellopásaért amíg folyamatban van ezek tételek kézbesítése egyéb szállítási szolgáltatásokkal, ugyanúgy mintha elveszíti egy szállóda vagy hasonló miután FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L beigazolja hogy a kézbesítés helyesen történt meg. Szintén nem lesz felelös olyan esetekben, amikor a megszerzett jegyek vagy csomagjegyek késöbb érkeznek a címzetthez mint az esemény dátuma a nyújtására felelös személyzet gondatlansága miatt. Ha a hiba FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L-nek tulajdonítható, akkor reagál úgy hogy visszatér a vevönek a fizetett teljes összeget.

14.-Két helyiség beszerzése egy ügyfél részére ugyanarra az eseményre: FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L azoknak az ügyfeleknek akik két jegyet vettek ugyanarra az eseményre, és figyelembe véve a rendelkezésre állás, nem garantálhat hogy együtt legyenek. Ugyanúgy vállalja megkeresni a lehetöséget hogy a két helyiség minél közelebb legyenek egymáshoz.

15.-Kúlönbözö típusú események. FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L többféleképpen különbözteti eseményeit , A) amikor FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L felelös 100 %-banaz egész folyamatrólha már befejezték a vásárlást , vásárlás, az egész csomag kezeléseésannak kézbesítése , megkínálva az ügyfeleknek több lehetöségeket, ügyféllapot nyítunk nekik minden egyes fajta eseményre.(1.- Jegyek névértéken, 2.-20% jutalékos Jegyek, 3.-Ajánlati Jegyek, 4.- Turisztacsomagjegyek, 5.- 2 x 1 Jegyek, megértve hogy az árban mennek jegyek két különbözö eseményre…. B) (Ticket Exchange) Amikor kínál a felhasználók- vagy ügyfelek-nek jegycsere köztük, itt FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L közvetítöként jár elaz ügyfél és a szolgáltató között, mire puszta jutalékot kap a szolgáltatásért és a vásárlás az eladó feltételei szerint történik.

16.-Alkalmazandó jogtörvény: A jelenlegi általános feltételek a spanyol jogtörvény alatt vannak, illetékesek a spanyol bíróságok ha bármilyen kérdés merül fel az értelmezésére, alkalmazására és azok betartására.

17.-Jegyek gyüjtése:Az eseménytöl függöen, FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES SL ad a vevönek az alábbiak szerint megszerzett jegyeket:

§A jegyeket rendszerint a vevönek futárral vagy FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L személyzetével küldjük akár szállódákra, cégekre vagy magán címekre.

§Kivételes esetekben és csak elsö osztályú labdarugó csapatok mérközéseire, lehet a jegypénztárnál szedni a megszerzett jegyeket, ha rendelkezésre áll ez a lehetöség, és akkor is a vevö felelösége a teendök a jegyek hatékony beszedésére.

§FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.LS által felhatalmazott vagy engedélyezett helyeken

18.- Hol történik a csomagjegyek küldése?: Amikor a vevö vásárolja a jegyeket tájekoztatnia kell FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L-t a helyröl ahová akarja a kézbesítést, legyen az magán cím, megértve hogy teljesen megbízható és elfogadva hogy a házban bármely lakos felszedheti, vagy Szállódákban, ebben az esetben FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.Lkérni fogja a szállóda személyzetéröl az aláírását vagy pecsétjét igazolásként.

19.-Fizetési Módok. A szolgáltatás fizetése online vegzödik bankkártyával, elfogadva csak Visa vagy MasterCard, banki átutalás vagy Paypal fizetés. Ez a szolgáltatás a Banco de Sabadell bank rendszerrel végzödik. Így a hitelkártyával kapcsolodó ügylet közvetlenül a cég dolgozza fel, tehát mi nem férünk hozzá a kártya adataihoz. Garantáljuk adatai bizalmas kezelését, és nem lesznek semmi másra használva ami nem e vásárlás fizetésére. Az adatok automatikusan titkosítva lesznek Secure Server Layer (SSL) által. SSL titkosítási technológia (Secure Socket Layer) lehetövé teszi biztonságosan továbbítani minden kért személyes adtokat egy ügyletre.

20.-Kötelezettségek. A felhasználó elfogadja, hogy nem tesz csalárd ügyleteket. Arra figyelmeztet hogy bármilyen bizonyiték csalásról, a hatóságok tudomása elé kerül. Részéröl a honlap tulajdona elkötelezi magát a honlap megfelelö müködéséhez. Azonban nem felelös bármilyen technikai probléma vagy kényszerhelyzet miatt, amelyek felmerülhetnek, és akadályozzák a hozzáférést a webhelyhez, mindenesetre megpróbálják megoldani öket.

26022.- U.E.F.A. szabályai jegyvásárlásra UEFA mérközésekre Champions League vagy Europa League és UEFA szabályok végrehajtása, ezek a jegyek vásárolhatók csak olyan területeken ahol a hely lakosság található.