Vi är referenswebbplatsen för den sekundära biljettmarknaden. Priserna på biljetterna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Home » GARANTIERADE LEVERANSMADRIDFOTBALL BILLETTER

GARANTERAD LEVERANS


Vårt företag använder alltid säkra leveransservice överallt där vi kan och eftersom vi använder beprövade transportföretag, DHL, MRW, SEUR, TOUR LNE EXPRESS, ENVIALIA etc., kommer vi alltid att kunna visa att leveranserna har gjorts korrekt.

Ibland gör vi leveranser med egna kurirer och de kommer alltid att be anläggningen att underteckna och stämpla leveransverifikationsdokumentet för din absoluta säkerhet.