Vi er referansesiden for det sekundære billettmarkedet. Prisene på billettene kan være høyere eller lavere enn pålydende.

Home » GARANTIERET LEVERING MADRID FOOTBALL BILLETTER

GARANTERT LEVERING


Vårt firma bruker alltid sikre leveringstjenester hvor vi kan, og vi vil alltid kunne vise at forsendelsene er gjort korrekt, fordi vi bruker utprøvde kurertjenester, DHL, MRW, SEUR, TOUR LNE EXPRESS, ENVIALIA osv., kan vi alltid vise at forsendelsen er gjort riktig.

Noen ganger foretar vi leveranser ved å bruke våre egne kurerer, og de vil alltid be firma om å signere og stemple leveringsbekreftelsesdokumentet for din absolutte sikkerhet.