Sme referenčná webová stránka pre sekundárny trh s lístkami. Ceny vstupeniek môžu byť vyššie alebo menšie ako nominálna hodnota.

Home » GARANTOVANE DODANIE MADRID FOTBAL TICKETS

GARANTOVANÉ DORUČENIE


Naša spoločnosť vždy všade používa bezpečné doručovateľské služby, a keďže používame osvedčené kuriérske služby DHL, MRW, SEUR, TOUR LNE EXPRESS, ENVIALIA atď., vždy vieme preukázať správnosť zásielok.

Niekedy doručujeme prostredníctvom vlastných kuriérov a tí vždy požiadajú organizáciu, aby podpísala a opečiatkovala dokument potvrdzujúci doručenie pre vašu absolútnu istotu.