Sme referenčná webová stránka pre sekundárny trh s lístkami. Ceny vstupeniek môžu byť vyššie alebo menšie ako nominálna hodnota.

Home » ZONA VIP ATLETICO DE MADRID

Zona VIP Atletico de Madrid


VIP ZONE PLATINUM

VIP sedadlá a VIP sedadlá Severozápad

Vynikajúce sedadlá umiestnené v najlepších oblastiach štadióna, kde si môžete vychutnať vynikajúcu stravu.
Vychutnajte si osobnú pozornosť našich čašníkov a hostesiek.

VIP ZONE GOLD

Vynikajúce viditeľné miesta s wi-fi, televíznym okruhom a personalizovanou hosteskou.